Hyr në faqen e internetit Shko tek menyja

rrjete shoqërore:

RSS:

App:

Radio Vatikani

zëri i Papës dhe i Kishës në dialog me botën

Gjuha:

obolodisanpietro.va.

Kanali i ri i internetit obolodisanpietro.va.

Kanali i ri i internetit obolodisanpietro.va.

Vatikan: Lëmosha e Shën Pjetrit, në internet

23/11/2016 18:11

Vatikan: Lëmosha e Shën Pjetrit, në internet, është on line portali i  Lëmoshës së Shën Pjetrit: obolodisanpietro.va. Nismës së lashtë të solidaritetit për veprat e bamirësisë, në ndihmë të më nevojtarëve, u shtohet tani edhe mundësia e një shtrirjeje më të gjerë