Hyr në faqen e internetit Shko tek menyja

rrjete shoqërore:

RSS:

App:

Radio Vatikani

zëri i Papës dhe i Kishës në dialog me botën

Gjuha:

Rubrika \ Liturgjia

Lutja e Jezusit ne kopshtin e Gjetsemanit

Lutja e Jezusit ne kopshtin e Gjetsemanit

Motër Majlinda Topalli: Mësimet e Jezusit mbi lutjen

17/03/2017 00:00

Motër Majlinda na flet mbi ‘mësimet e Jezusit mbi lutjen’. Lutja i përket misionit të Jezusit, edukimit të dishepujve.  “Lutja e  Jezusit – pohon mes tjerash motër Majlinda - është një shembull lutjeje për ne

SHËN ANTONI PADOVËS

SHËN ANTONI PADOVËS

LUTJA SHËN ANTONIT TË PADOVËS

14/03/2017 12:27

O Hyj, Atë i mirë dhe i mëshirshëm, Ti e ke zgjedhur shën Antonin për dëshmitar të Ungjillit dhe për lajmëtar të paqes në Kishën Tënde. Po Të lutemi me ndërmjetësinë e tij:  Shenjtëroji familjet tona: le të rriten në fe, shpresë dhe dashuri!  Ruaji në bashkim, paqe dhe gëzim!